Πλύνετε Αμέσως τα Χέρια σας αφού Αγγίξετε αυτά τα 5 Αντικείμενα

Share this article!

2. Πόμολα, μοχλοί και λαβές

Όπως είπαμε προηγουμένως, το πλύσιμο των χεριών είναι πολύ σημαντικό για τον περιορισμό της εξάπλωσης πολλών μικροοργανισμών και βακτηρίων. Οι άκρες των δακτύλων σας είναι αυτές που είναι πιθανότερο να μεταδώσουν τα μικρόβια, γιατί με αυτές οι περισσότεροι αγγίζετε το πρόσωπό σας. Πρέπει να φροντίζετε λοιπόν, να πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που ακουμπάτε τα πόμολα της πόρτας από δημόσια κτίρια, τουαλέτες ή μετά την χρησιμοποίηση δημοσίων συγκοινωνιών.

Επίσης, πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν αγγίζετε τις χειρολαβές από κυλιόμενες ή  δημόσιες σκάλες, καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε ποιος ακούμπησε νωρίτερα τις επιφάνειες αυτές. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τα χερούλια και τους μεντεσέδες από τις πόρτες του σπιτιού σας.

Πατήστε Επόμενη για να διαβάσετε περισσότερα.